„Špik Iverica“ d.o.o. posluje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, uz primenu domaćih i međunarodnih standarda, potvrđenih od strane akreditovanih domaćih i međunaronih laboratorija:

ENAMA

JUGOINSPEKT

IMS

ENAMA Sertifikat

ENAMA Sertifikat

JUGOINSPEKT Sertifikat