robnamarka1.jpg

Od oktobra 2017. godine „Špik Iverica“ d.o.o. je svoje proizvode kao i prepoznatljivi znak zaštitila u Zavodu za intelektualnu svojinu i na taj način ostvarila mogućnost za međunarodno priznanje robne marke i patenta.