fabrikamala.jpg

Fabrika je smeštena na području Ivanjice u Srbiji, zauzima prostor od oko 138.000 m². Pored proizvodne hale, fabrika poseduje velike magacinske prostore za odlaganje proizvoda, kao i prostrani plac za sladištenje sirovine za preradu. Projektovana dnevna proizvodnja iznosi I do 450 m³ sirove iverice i oko 200 t peleta. Proces proizvodnje se odvija kontinuirano, u tri smene.

Danas „Špik Iverica“ d.o.o. zapošljava 92 radnika, koji svojim dugogodišnjim radom i iskustvom doprinose svakodnevnom rastu fabrike i unapređenju radnih procesa.

„Špik Iverica“ d.o.o. ima dugogodišnju saradnju sa strateškim partnerom JP “Srbijašume”.